आ.व.२०७४/७५ को उदयपुर जिल्लाको स्वीकृत ज्याला तथा जिल्ला दररेट आ.व.०७३-७४ को समिक्षा फर्मेट पावरप्वाईन्ट र एक्सल चालु आ.व.०७३-७४ मा सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमन सम्वन्धी कार्यतालिका इलाकाबाट माग भएका आर्थिक विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका भौतिक पुर्वाधार विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका वन तथा वातावरण समितिको कम्पाईल योजना समन्वय बैठक निर्णय र परिषद् सञ्चालन कार्यतालिका निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम तर्फ चालु आव ०७३-०७४ मा छनौट भएका योजनाहरुको विवरण आ.व.०७४-७५ को बजेट सिलिङ्ग र मार्गदर्शन स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको आयोगमा बुझाईएको प्रतिवेदन

कर्मचारीहरुनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
भीमकान्त पौडेल योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत ०३५४२०२४९ स्याङ्जा विस्तृत हेर्नुहोस
गोपालराज राया इन्जिनियर ०३५४२०१३७ त्रि.न.पा. १ बोक्से, उदयपुर विस्तृत हेर्नुहोस
नारायण प्रसाद दुलाल लेखा अधिकृत ०३५४२०७९० दमक, झापा विस्तृत हेर्नुहोस
विश्वजीत राई कार्यक्रम अधिकृत ०३५४२०४६० बेल्टार-बसाहा न.पा., उदयपुर विस्तृत हेर्नुहोस
एक वहादुर राउत आ.ले.प. अधिकृत ०३५४२०१४३ त्रि.न.पा. २ गाईघाट, उदयपुर विस्तृत हेर्नुहोस
राजकुमार खड्का सामाजिक विकास अधिकृत ९८५२८३१६०० गाइघाट, उदयपुर विस्तृत हेर्नुहोस
रमेशचन्द्र ढुङ्गाना इन्जिनियर ९८४२८२४४७३ त्रि.न.पा. २ गाईघाट, उदयपुर विस्तृत हेर्नुहोस
श्यामकुमार सुन्दास नायव सुब्बा ९८४२८८२९४१ त्रि.न.पा. २ गाईघाट, उदयपुर विस्तृत हेर्नुहोस
खड्ग वहादुर खड्का नायव सुब्बा ९८४१८२९४०० त्रि.न.पा. २ गाईघाट, उदयपुर विस्तृत हेर्नुहोस
बिष्णु वहादुर कार्की लेखापाल ९८४२८२७१४३ दियाले – २, ओखलढुङ्गा विस्तृत हेर्नुहोस
पुष्पराज पोखरेल खरिदार ९८४२८२६३२८ त्रि.न.पा. २ गाईघाट, उदयपुर विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar