चालु आ.व.०७३-७४ मा सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमन सम्वन्धी कार्यतालिका इलाकाबाट माग भएका आर्थिक विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका भौतिक पुर्वाधार विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका सामाजिक विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका वन तथा वातावरण समितिको कम्पाईल योजना समन्वय बैठक निर्णय र परिषद् सञ्चालन कार्यतालिका निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम तर्फ चालु आव ०७३-०७४ मा छनौट भएका योजनाहरुको विवरण आ.व.०७४-७५ को बजेट सिलिङ्ग र मार्गदर्शन स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको आयोगमा बुझाईएको प्रतिवेदन आ.व.०७३-७४ को ढुङ्गा, गिटी, वालुवा निकासी ठेक्का

घटना दर्ता

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले घरमै बसेर घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जन्म दर्ता गरेपछि अन्य दर्ता ( मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद ) गर्न गा.वि.स आउनु पर्नेछ|गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद संख्या जम्मा दर्ता संख्या कैफियत फाइल
पु पु बसाई सराई दर्ता संख्या आएको दर्ता गएको दर्ता आएको सदस्य संख्या गएको सदस्य संख्या
पु पु
लेखानी २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 20 16 1 4 8 2 0 5 0 0 0 0 0 51 डाउनलोड
मयाँखु २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 8 14 4 1 8 7 17 14 0 0 0 0 0 42 डाउनलोड
हर्देनी २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 31 36 2 1 10 6 6 25 0 0 0 0 0 87 डाउनलोड
सोरुङ २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 44 51 3 8 13 5 0 25 0 0 0 0 0 119 डाउनलोड
लिम्पाटार २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 13 22 0 0 3 3 0 16 0 0 0 0 0 41 डाउनलोड
रिस्कु २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 69 64 4 12 41 20 33 18 0 0 0 0 0 206 डाउनलोड
सिरिसे २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 77 61 8 10 29 1 0 4 0 0 0 0 0 182 डाउनलोड
तावाश्री २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 13 16 2 2 11 3 5 11 0 0 0 0 0 47 डाउनलोड
पञ्चावती २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 62 62 0 3 24 8 12 27 0 0 0 0 0 159 डाउनलोड
डुम्रे २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 9 20 1 2 6 4 0 5 0 0 0 0 0 40 डाउनलोड
बर्रे २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 32 44 1 4 10 1 0 3 0 0 0 0 0 93 डाउनलोड
भलायडाँडा २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 29 48 2 0 16 4 12 9 0 0 0 0 0 99 डाउनलोड
अोख्ले २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 डाउनलोड
लेखगाँउ २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
रुपाटार २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 54 49 2 3 14 3 5 8 0 0 0 0 0 125 डाउनलोड
ठानागाँउ २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 16 8 1 0 6 2 0 9 0 0 0 0 0 33 डाउनलोड
ईनामे २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 57 48 2 0 39 2 0 10 0 0 0 0 0 157 डाउनलोड
नामेटार २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 15 12 2 4 1 7 0 37 0 0 0 0 0 41 डाउनलोड
जाँते २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 11 21 1 4 5 1 0 2 0 0 0 0 0 44 डाउनलोड
भुट्टार २०७२ (आषाढ, जेष्ठ, बैशाख, श्रावण) 13 13 0 2 7 7 4 16 0 0 0 0 0 35 डाउनलोड
Skip to toolbar