सूचना तथा समाचारआ.व.२०७४/७५ को उदयपुर जिल्लाको स्वीकृत ज्याला तथा जिल्ला दररेट

आ.व.२०७४/७५ को उदयपुर जिल्लाको स्वीकृत ज्याला तथा जिल्ला दररेटआ.व.०७३-७४ को समिक्षा फर्मेट पावरप्वाईन्ट र एक्सल

आ.व.२०७३-०७४ को समिक्षा प्रस्तुतीकरण फर्मेट एक्सेल २०७३-०७४-को-समिक्षा-फर्मेट पावरप्वाईन्ट


निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम तर्फ चालु आव ०७३-०७४ मा छनौट भएका योजनाहरुको विवरण

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तर्फ ३ वटै निर्वाचन क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ ७ जना माननीय सांसदज्यूहरुको...
थप पढ्नुहोस ...

आ.व. ०७३/०७४ जिल्ला दर रेट

आ.व. ०७३/०७४ को जिल्ला दर रेट    —    डाउनलोड गर्नुहोस्  Skip to toolbar