सूचना तथा समाचार


बेतिनी-ंमाझखर्क सडकको जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि सूचना

SNRTP कार्यक्रम अन्तर्गत बेतिनी-ंमाझखर्क सडक खण्डको लागी चर्चेको जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि वृस्तृत सूचना हेर्नुहोस् । सूचनाको विवरण  आ.व.०७२-७३ को गाविसहरुको समिक्षा प्रस्तुतीकरण फर्म्याट

२०७२-०७३-को-समिक्षा-फर्मेट-गाविसआ.व.०७२-७३ को गाविसहरुको समिक्षामा प्रस्तुत गर्ने फर्म्याट Excel मा छ । Excel को ४ वटै Sheet को फर्म्याट भरी पेश...
थप पढ्नुहोस ...आ.व.०७२-७३ को गै.स.स.हरुको समिक्षा प्रस्तुतीकरण फर्म्याट

आ.व.०७२-७३ को विषयगत कार्यालयहरुको समिक्षामा प्रस्तुत गर्ने फर्म्याट Excel & Power point मा छ । Excel को ३ वटै Sheet...
थप पढ्नुहोस ...आ.व.०७२-७३ को विषयगत कार्यालयहरुको समिक्षा प्रस्तुतीकरण फर्म्याट

आ.व.०७२-७३ को विषयगत कार्यालयहरुको समिक्षामा प्रस्तुत गर्ने फर्म्याट Excel & Power point मा छ । Excel को ३ वटै Sheet...
थप पढ्नुहोस ...खर्च भै बाँकि रकम अनिवार्य फिर्ता पठाउने बारे सबै गाविसलाई जरुरी सूचना !!

चालु आव ०७२/०७३ मा गाविस अनुदान वापत प्राप्त रकम मध्ये खर्च भै बाँकि रकम अनिवार्य फिर्ता पठाउने बारे सबै गाविसलाई...
थप पढ्नुहोस ...जिविस उदयपुरको स्थाविअको मोवाईल न.परिवर्तन सूचना

यस जिविसका स्थानीय विकास अधिकारीज्यूको मोवाईल नम्वर परिवर्तन गरिएको व्यहोरा सरोकारवाला सवैमा जानकारी गराईन्छ । नयाँ नम्वर यसप्रकार रहेको छ...
थप पढ्नुहोस ...३ दिने वेवसाईट संचालन तथा व्यवस्थापन तालिम

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा चितवनको सौराहामा मिति २०७३ जेष्ठ ३०-३२ सम्म ३ दिने वेवसाईट संचालन तथा व्यवस्थापन...
थप पढ्नुहोस ...उदयपुर जिल्लाका गाविसहरुको MCPM को प्रारम्भिक नतिजा विवरण

उदयपुर जिल्लाका गाविसहरुको MCPM को प्रारम्भिक नतिजा सम्वन्धि  विवरण हेर्न यँहा  क्लिक गर्नुहोस् ।  जग्गा प्राप्ती सम्वन्धी जरुरी सूचना

जिल्ला विकास समिति उदयपुर,  अन्तर्गत राष्ट्रिय ग्रामीण यातागात सुदृढीकरण कार्यक्रम (SNRTP) वाट स्तरउन्नति हुन गैरहेको रानीवास—रौता—कुर्लेटार सडकको रानीवास—रौता खण्डको जग्गा सम्बन्धि...
थप पढ्नुहोस ...आ.व.०७३/७४ को उदयपुर जिल्लाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समिति उदयपुरको आ.ब.२०७३/७४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar