सूचना तथा समाचार


राजश्व बक्यौता जम्मा गर्ने बारेको सुचना

जिल्ला विकास समितिले ठेक्का बापत  राजश्व बक्यौता रकमको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तपशिलको लिस्ट बमोजिम बक्यौता  बाकि रहेका ठेकेदारले...
थप पढ्नुहोस ...जिविस उदयपुरको स्रोत साधनको विवरण

संघिय मामिला तथा स्थनिय विकास मन्त्रालयको सुचना र निर्देशन बमोजिम प्रत्येक जिल्ला अन्तर्गत भएका सार्वजनिक सम्पत्तीको सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा उदयपुर...
थप पढ्नुहोस ...LGCDP-II मा दरखास्त आह्वानको सुचना र दरखास्त फारम

स्थानीय विकास तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम-II मा LGCDP Focal Person, सामाजिक विकास अधिकृत र ईन्जिनियरको दरखास्त आह्वान गरेको छ ।...
थप पढ्नुहोस ...आ.व.०७३-७४ को इलाका गोष्ठीबाट प्राप्त योजनाको विवरण

ईलाका स्तरिय गोष्ठिबाट माग भै आएका योजनाहरुको विवरण बिषयगत रुपमानिम्न लिंकमा राखिएको छ ।  डाउनलोड गर्नुहोस्आ.व.०७३-७४ को जिल्ला परिषदमा कार्यक्रम पेश गर्ने फर्मयाट

जिल्ला परिषद्मा योजना पेश गर्ने फर्म्याटको लागी निम्न लिंकमा जानुहोस्। योजना पेश गर्ने फर्म्याटसमन्वय बैठक निर्णय र जिल्ला परिषद् समय तालिका

जिल्ला विकास समिति, उदयपुरमा मिति २०७२/१०/२० गते भएको समन्वय बैठक र यसका निर्णयहरु निम्न लिंकमा हेर्न सक्नु हुनेछ ।डाउनलोड गर्नुहोस्...
थप पढ्नुहोस ...आ.व.०७३-७४ को इलाका गोष्ठि संचालन सम्वन्धि सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, उदयपुरको आ.व.२०७३-७४ को लागी इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा...
थप पढ्नुहोस ...संविधान प्रचार सम्पन्न भएको बारे

“नेपालको संविधान जनताको संविधान जनताको संविधान जनताको हातमा” भन्ने नाराका साथ संविधानको बारेमा कविता वाचन, गित र संविधानको विशेष वृतचित्रको...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७३/०७४ जिल्ला स्तरिय बजेट सिमा र मार्गदर्शन

जिल्ला परिषद् सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सिमा र मार्गदर्शन हेर्नको लागि बजेट र मार्गदर्शन मा click गर्नुहोस्।जनताको संविधान जनताकै माझमा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम सम्वन्धि जरुरी सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, उदयपुरको “जनताको संविधान जनता कै माझमा” राष्ट्रव्यापी प्रचार...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar