आ.व.२०७४/७५ को उदयपुर जिल्लाको स्वीकृत ज्याला तथा जिल्ला दररेट आ.व.०७३-७४ को समिक्षा फर्मेट पावरप्वाईन्ट र एक्सल चालु आ.व.०७३-७४ मा सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमन सम्वन्धी कार्यतालिका इलाकाबाट माग भएका आर्थिक विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका भौतिक पुर्वाधार विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका सामाजिक विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका वन तथा वातावरण समितिको कम्पाईल योजना समन्वय बैठक निर्णय र परिषद् सञ्चालन कार्यतालिका निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम तर्फ चालु आव ०७३-०७४ मा छनौट भएका योजनाहरुको विवरण आ.व.०७४-७५ को बजेट सिलिङ्ग र मार्गदर्शन

सूचना तथा समाचार


उदयपुर जिल्लाका गाविसहरुको MCPM को प्रारम्भिक नतिजा विवरण

उदयपुर जिल्लाका गाविसहरुको MCPM को प्रारम्भिक नतिजा सम्वन्धि  विवरण हेर्न यँहा  क्लिक गर्नुहोस् ।  जग्गा प्राप्ती सम्वन्धी जरुरी सूचना

जिल्ला विकास समिति उदयपुर,  अन्तर्गत राष्ट्रिय ग्रामीण यातागात सुदृढीकरण कार्यक्रम (SNRTP) वाट स्तरउन्नति हुन गैरहेको रानीवास—रौता—कुर्लेटार सडकको रानीवास—रौता खण्डको जग्गा सम्बन्धि...
थप पढ्नुहोस ...आ.व.०७३/७४ को उदयपुर जिल्लाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समिति उदयपुरको आ.ब.२०७३/७४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको...
थप पढ्नुहोस ...राजश्व बक्यौता जम्मा गर्ने बारेको सुचना

जिल्ला विकास समितिले ठेक्का बापत  राजश्व बक्यौता रकमको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तपशिलको लिस्ट बमोजिम बक्यौता  बाकि रहेका ठेकेदारले...
थप पढ्नुहोस ...जिविस उदयपुरको स्रोत साधनको विवरण

संघिय मामिला तथा स्थनिय विकास मन्त्रालयको सुचना र निर्देशन बमोजिम प्रत्येक जिल्ला अन्तर्गत भएका सार्वजनिक सम्पत्तीको सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा उदयपुर...
थप पढ्नुहोस ...LGCDP-II मा दरखास्त आह्वानको सुचना र दरखास्त फारम

स्थानीय विकास तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम-II मा LGCDP Focal Person, सामाजिक विकास अधिकृत र ईन्जिनियरको दरखास्त आह्वान गरेको छ ।...
थप पढ्नुहोस ...आ.व.०७३-७४ को इलाका गोष्ठीबाट प्राप्त योजनाको विवरण

ईलाका स्तरिय गोष्ठिबाट माग भै आएका योजनाहरुको विवरण बिषयगत रुपमानिम्न लिंकमा राखिएको छ ।  डाउनलोड गर्नुहोस्आ.व.०७३-७४ को जिल्ला परिषदमा कार्यक्रम पेश गर्ने फर्मयाट

जिल्ला परिषद्मा योजना पेश गर्ने फर्म्याटको लागी निम्न लिंकमा जानुहोस्। योजना पेश गर्ने फर्म्याटसमन्वय बैठक निर्णय र जिल्ला परिषद् समय तालिका

जिल्ला विकास समिति, उदयपुरमा मिति २०७२/१०/२० गते भएको समन्वय बैठक र यसका निर्णयहरु निम्न लिंकमा हेर्न सक्नु हुनेछ ।डाउनलोड गर्नुहोस्...
थप पढ्नुहोस ...आ.व.०७३-७४ को इलाका गोष्ठि संचालन सम्वन्धि सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, उदयपुरको आ.व.२०७३-७४ को लागी इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar