आ.व.२०७४/७५ को उदयपुर जिल्लाको स्वीकृत ज्याला तथा जिल्ला दररेट आ.व.०७३-७४ को समिक्षा फर्मेट पावरप्वाईन्ट र एक्सल चालु आ.व.०७३-७४ मा सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमन सम्वन्धी कार्यतालिका इलाकाबाट माग भएका आर्थिक विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका भौतिक पुर्वाधार विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका वन तथा वातावरण समितिको कम्पाईल योजना समन्वय बैठक निर्णय र परिषद् सञ्चालन कार्यतालिका निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम तर्फ चालु आव ०७३-०७४ मा छनौट भएका योजनाहरुको विवरण आ.व.०७४-७५ को बजेट सिलिङ्ग र मार्गदर्शन स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको आयोगमा बुझाईएको प्रतिवेदन

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन०७२-७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2073-04-26 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०५-०४ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन०७१-७२ सम्वन्धी सम्पूर्ण विवरण संलग्न छ ।
Skip to toolbar