आ.व.२०७४/७५ को उदयपुर जिल्लाको स्वीकृत ज्याला तथा जिल्ला दररेट आ.व.०७३-७४ को समिक्षा फर्मेट पावरप्वाईन्ट र एक्सल चालु आ.व.०७३-७४ मा सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमन सम्वन्धी कार्यतालिका इलाकाबाट माग भएका आर्थिक विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका भौतिक पुर्वाधार विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका वन तथा वातावरण समितिको कम्पाईल योजना समन्वय बैठक निर्णय र परिषद् सञ्चालन कार्यतालिका निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम तर्फ चालु आव ०७३-०७४ मा छनौट भएका योजनाहरुको विवरण आ.व.०७४-७५ को बजेट सिलिङ्ग र मार्गदर्शन स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको आयोगमा बुझाईएको प्रतिवेदन

बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
SNRTP in Brief बजेट तथा कार्यक्रम 2072-12-23 District Technical Office विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
This Document contains Projects objectives, modality of works, budgets and expenditures, Major achievements and other activities.
आ.व.०७३-०७४ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम 2072-12-15 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत क्षेत्र न.२ का योजना र बजेट बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-१०-१४ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७२-०७३ को उदयपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र न. २ अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र विकास पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमका स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमहरु
आ.व.०७२-०७३ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम 2071-12-10 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
Skip to toolbar