योजना तथा परियोजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक खरिद योजना २०७२-७३ योजना तथा परियोजना २०७२-०१-१५ कर्मचारी प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७२-७३ को विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना
Annual contingency plan 2072-73 योजना तथा परियोजना २०७२-०१-१३ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
All the documents of annual contingency plan are attached herewith.
Skip to toolbar