इलाकाबाट माग भएका आर्थिक विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका भौतिक पुर्वाधार विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका सामाजिक विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका वन तथा वातावरण समितिको कम्पाईल योजना समन्वय बैठक निर्णय र परिषद् सञ्चालन कार्यतालिका निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम तर्फ चालु आव ०७३-०७४ मा छनौट भएका योजनाहरुको विवरण आ.व.०७४-७५ को बजेट सिलिङ्ग र मार्गदर्शन स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको आयोगमा बुझाईएको प्रतिवेदन आ.व.०७३-७४ को ढुङ्गा, गिटी, वालुवा निकासी ठेक्का आ.व. ०७३/०७४ जिल्ला दर रेट

सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३पहिलो सार्वजनिक सुनुवाई २०७३-०८-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कागजात विवरण संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३ तेश्रो सार्वजनिक सुनुवाई २०७३-०४-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवरण संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३ दोश्रो सार्वजनिक सुनुवाई २०७३-०१-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कागजात संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३पहिलो सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-०७-२४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७२-७३ को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा भएका कामहरुको सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी सम्पूर्ण कागजात संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७१-७२ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-०८-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी सम्पूर्ण कागजात संलग्न छ ।
Skip to toolbar